Black Pepper Cloves Cumin
           
Cardamom Chilli Cassia
           
Coriander Cinnamon Dry Ginger
           
Fennel Fenugreek Mace
           
Mustard Nutmeg Star Anise
           
Turmeric White Pepper